ประวัติการยุทธ

Release Date : 21-06-2012 16:02:22
ประวัติการยุทธ

 

ยุทธการต่าง ๆ ที่สำคัญของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

 

  
 

 

 

ยุทธการสามชัย

ปลายปี 2515 ถึง ต้นปี 2516 มีการปฏิบัติการจริงที่แฝงมา ในคำว่า "ฝึก" มีชื่อ เป็นทางการ ว่า "การฝึกร่วม 16" เป็นการปราบ ผกค. ในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ เลย
ซึ่ง นย. ได้มีโอกาสไปร่วมปราบปราม ผกค. กับกำลัง ทบ. ( ทภ.๓ ) และ ทอ. ในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งแตกต่างจากชายฝั่ง ทะเลที่ นย. มีความคุ้นเคย


ยุทธการผาภูมิ

หลังฝึกร่วม ปี 2516 ตามแผนยุทธการสามชัยที่ภูหินร่องกล้าแล้วอย่างได้ผล บก.ทหาร สูงสุด ได้มีคำสั่งให้มีการฝึกร่วม ในปี 2517 อีกครั้งหนึ่ง ตามแผนยุทธการผาภูมิเพื่อปราบปราม ผกค. ที่ดอยผาจิซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของจังหวัด เชียงราย และจังหวัดน่าน

ยุทธการกรุงชิง

ปี พ.ศ. 2520 กองทัพบกพิจารณาเห็นว่า นย. สามารถ ในการปฏิบัติการบนบกได้ดี จึงได้ขอไปยัง ทร. ให้พิจารณา จด นย. ไปปฏิบัติการปราบปราม ผกค. ในพื้นที่กองทัพภาค 4
ซึ่ง ทร. ได้จัด พัน ร. 8 กรมผสมนาวิกโยธินปฏิบัติราชการตามแผนยุทธการที่ 1 ของ ศปก.ทบ. ใน ทองที่ อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช รู้จักกัน ในชื่อ "ฉก.นย. 201" หรือ "หน่วยเฉพาะกิจทักษิณ"