พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รุ่นที่ ๙๗           

  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐

  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๙  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๙

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๙

  • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๖

   

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔

  • ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมือง

  • นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงมาดริด ณ ราชอาณาจักรสเปน

  • เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

  • เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ

  • ปลัดบัญชีทหารเรือ

  • รองเสนาธิการทหารเรือ

  • เสนาธิการทหารเรือ