พลเรือโท สุรนันท์ แสงรัตนกูล

  • พลเรือโท สุรนันท์ แสงรัตนกูล

  • รองเสนาธิการทหารเรือ