พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ

  • พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ

  • รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน)