รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามงานและเตรียมการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมข่าวทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Release Date : 20-04-2017 11:27:41
รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามงานและเตรียมการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมข่าวทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามงานและเตรียมการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมข่าวทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามงานและเตรียมการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมข่าวทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง