ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาพบปะครอบครัวข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ

Release Date : 27-05-2017 00:00:00
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาพบปะครอบครัวข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ

นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา พบปะครอบครัวข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ณ อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ (พื้นที่สุขสวัสดิ์) เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาพบปะครอบครัวข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง