ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับกองทัพเรือมาเลเซีย เข้าเยือนประเทศไทย

Release Date : 26-08-2019 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับกองทัพเรือมาเลเซีย เข้าเยือนประเทศไทย

นาวาเอก วุฒิไกร หุ่นดี  ผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรื่อภาคที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับเรือของกองทัพเรือมาเลเซีย ในโอกาสที่เข้าเยือนประเทศไทย ในระหว่าง ๒๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย เรือ KD LAKSAMANA HANG NADIM เรือ KD LAKSAMANA TUN ABDUL JAMIL และเรือ KD PERDANA ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับการส่งกำลังบำรุง  ณ หลักเทียบเรือ ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
  
 
  
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับกองทัพเรือมาเลเซีย เข้าเยือนประเทศไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง