รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับการเรือ กองทัพเรือมาเลเซียในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

Release Date : 26-08-2019 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับการเรือ กองทัพเรือมาเลเซียในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

นาวาเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับการเรือ กองทัพเรือมาเลเซีย ได้แก่ ผู้บังคับการเรือ KD LAKSAMANA HANG NADIM ผู้บังคับการเรือ KD LAKSAMANA TUN ABDUL JAMIL และผู้บังคับการเรือ KD PERDANA พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับการเรือ กองทัพเรือมาเลเซียในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง