ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 27-08-2019 00:00:00
 ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้บริหารและกำลังพลโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่  ๒ ร่วมในพิธี  ณ ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒  ได้เปิดให้บริการด้านแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการรักษาเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง