ผู้บัญชาการทหารเรือมอบโอวาทให้แก่ฝีพายเรือพระราชพิธีและกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน ๒,๓๑๑ นาย

Release Date : 03-09-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบโอวาทให้แก่ฝีพายเรือพระราชพิธีและกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน ๒,๓๑๑ นาย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโอวาทให้แก่ฝีพายเรือพระราชพิธีและกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน ๒,๓๑๑ นาย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเชิงสะพานพระราม ๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒