พิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘

Release Date : 09-09-2019 00:00:00
 พิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘

พลเรือตรี วิธนรัชต์  คชเสนี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘ บนเรือ เรือหลวงกระบุรี ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 พิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง