ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 17-09-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒