ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบเงินบริจาคในรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม"

Release Date : 17-09-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบเงินบริจาคในรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม"

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนกองทัพเรือ มอบเงินบริจาคในรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" สมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบ ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒