เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๓

Release Date : 19-09-2019 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๓

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ ร่วมคณะ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวง กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ณ นคร โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมี พลโท อาวุโส เหวียน จี๋ วิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็น ประธานร่วม ผลการประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันต่อการขยายขอบเขตความร่วมมทอด้านความมั่นคงระหว่างกัน ให้มากขึ้น ทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพการรักษาความมั่นคงทางทะเลการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ