รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการเรือ KRI Bima Suci

Release Date : 30-09-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการเรือ  KRI Bima Suci

พลเรือตรี วุฒิศาสตร์  เชาวนะ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับ จาก CDR. Waluyo ผู้บังคับการเรือ KRI Bima Suci ในโอกาสที่นำเรือใบฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรืออินโดเซีย เข้าเยือนประเทศไทย บริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการเรือ  KRI Bima Suci
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง