ทัพเรือภาคที่ ๓ ประกอบพิธีส่งเรือใบฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรืออินโดนีเซีย

Release Date : 02-10-2019 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ประกอบพิธีส่งเรือใบฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรืออินโดนีเซีย

นาวาเอก ชำนาญ  นบนอบ รองผู้อำนวยการกองข่าวกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีส่งเรือใบฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรืออินโดนีเซีย ณ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ ประกอบพิธีส่งเรือใบฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรืออินโดนีเซีย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง