รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

Release Date : 04-10-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

พลเรือตรี มงคล ประยูรสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดยมี พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๒  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง