ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดการประชุม “Kickoff meeting”

Release Date : 03-10-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดการประชุม “Kickoff meeting”

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดการประชุม “Kickoff meeting” เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับข้าราชการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดการประชุม “Kickoff meeting”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง