ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ ๙ ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Release Date : 07-10-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ ๙ ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งนี้การซ้อมย่อย ครั้งที่ ๙  มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน ๒,๒๐๐ นาย ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๕๒ ลำ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒