ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Release Date : 08-10-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพืธีมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒