ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก

Release Date : 09-10-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก ณ อาคารสรรพาวุธ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒