ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 25-10-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ พื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ได้แก่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือฟริเกตที่ ๒  กองเรือดำน้ำ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยามฝั่ง และ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของหน่วย ร่วมทั้งเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพลของกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ พื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง