ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Release Date : 30-10-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กองเรือทุ่นระเบิด และ กองเรือลำน้ำ เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพลของกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง