ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือร่วมพิธีปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๖

Release Date : 31-10-2019 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือร่วมพิธีปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๖

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๖” ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือร่วมพิธีปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง