ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวีรชน

Release Date : 06-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวีรชน

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวีรชน เนื่องในวันชนะศึก ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒