รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนของกองทัพเรือ

Release Date : 06-11-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนของกองทัพเรือ

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ และ พลเรือตรี อภินันท์ เพ็งศรีทอง เจ้ากรมช่างยุทธโยธาทหารเรือ ร่วมคณะ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒