ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 05-11-2019 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ  ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง  โดยมี พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นประธาน ณ ลานหน้า สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 . 
 . 
 . 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง