อำนวยการกองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔

Release Date : 07-11-2019 00:00:00
อำนวยการกองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔

นาวาเอก วชิรวิชญ์ ขาวคม ผู้อำนวยการกองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก จักร  สุวรรณทัต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔   จำนวน ๙๗ นาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมสถานที่  โดยมี นาวาเอก นพพล  นาคสวาท  ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บรรยาย  ณ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
อำนวยการกองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง