รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ ส่วนหน้า ครั้งที่ ๑

Release Date : 04-11-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ ส่วนหน้า ครั้งที่ ๑

พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ ส่วนหน้า ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ ส่วนหน้า ครั้งที่ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง