ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล ณ อาคารที่พักส่วนกลาง กองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ

Release Date : 08-11-2019 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล ณ อาคารที่พักส่วนกลาง กองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล เดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและการดำเนินงานของคณะปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ เพื่อรับทราบ อุปสรรค ปัญหา และข้อขัดข้อง สำหรับนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ อาคารที่พักส่วนกลาง กองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒