รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝึกยิงอาวุธประจำกาย ส่วนหน้า ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 06-11-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝึกยิงอาวุธประจำกาย ส่วนหน้า ทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝึกยิงอาวุธประจำกาย ส่วนหน้า ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝึกยิงอาวุธประจำกาย ส่วนหน้า ทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง