รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day

Release Date : 06-11-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day

พลเรือตรี กิติพงษ์  เรืองเดช  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day โดยมีกำลังพลภายในหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง