ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

พลเรือเอก ชุมศักดิ์  นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการร่วมมอบทุน ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒