ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพ

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพ ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒