รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้นประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 11-11-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้นประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี สุรนันต์  แสงรัตนกูล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้นประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาเวียดนาม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้นประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง