เสนาธิการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับเจ้ากรมการข่าวทหารเรือสิงคโปร์

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับเจ้ากรมการข่าวทหารเรือสิงคโปร์

พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ Col Ng Xun Xi เจ้ากรมการข่าวทหารเรือสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒