ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของกองเรือยุทธการ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 13-11-2019 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของกองเรือยุทธการ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของกองเรือยุทธการ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของกองเรือยุทธการ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง