ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๓

Release Date : 25-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๓

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๓ เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพเรืออาเซียนในด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้ได้ร่วมหารือกับผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ในหัวข้อ “Enhancing Cooperations for Sustainble Security at sea.” โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก เตีย วินห์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒