ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าอวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี ก้าวสู่ปีที่ ๕๓

Release Date : 27-11-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าอวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี ก้าวสู่ปีที่ ๕๓

นาวาเอก ปฐมพงศ์  อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ผู้แทน เลขานุการกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี ก้าวสู่ปีที่ ๕๓ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพเรือ กับ สื่อมวลชน ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี ซอยพหลโยธิน ๑๘/๑ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าอวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี ก้าวสู่ปีที่ ๕๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง