รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Outlook) กองทัพเรือ

Release Date : 27-11-2019 00:01:00
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Outlook) กองทัพเรือ

พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “แนะนำการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Outlook)กองทัพเรือ” โดยคณะ Outlook Mobile Team จาก กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้กับข้าราชการกองเรือยุทธการ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Outlook) กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง