หัวหน้านายช่างโรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายภารกิจ

Release Date : 28-11-2019 00:00:00
หัวหน้านายช่างโรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายภารกิจ

ว่าที่นาวาเอก พรชัย  มณฑา หัวหน้านายช่าง โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์  นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หัวหน้านายช่างโรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายภารกิจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง