รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการกองทัพเรือ

Release Date : 28-11-2019 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการกองทัพเรือ

พลเรือตรี สมพงษ์  บุญด้วยลาน  รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผู้แทน ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการกองทัพเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก นิพนธ์  พลอยประไพ  เลขานุการกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ นายวัฒนะ  วัฒนศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จังหวัดระยอง และร้อยเอก พนม  พงศ์ภิญโญศักดิ์  หัวหน้าองค์การทหารผ่านศึก จังหวัดชลบุรี โดยมี ทหารกองประจำการเข้าร่วมงานจำนวน ๑,๘๐๐ นาย และมีทหารประจำการเข้าสมัครฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ จำนวน ๔๗๑ นาย ณ อาคาร๘ (มะรีนฮอล์ล) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง