รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผลัดที่ ๓/๒๕๖๒

Release Date : 29-11-2019 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผลัดที่ ๓/๒๕๖๒

พลเรือตรี สุรเนตร  ไทยานนท์  รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ผู้แทน ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผลัดที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมด้วย นายวัฒนะ วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จังหวัดระยอง  ร้อยเอก พนม  พงศ์ภิญโญศักดิ์  หัวหน้าองค์การทหารผ่านศุก จังหวัดชลบุรี และนายทศพล  พุกแสนสุข  นักชุมชนสัมพันธ์ (CSR) โดยมี นาวาเอก ก้องหล้า  ตุ้มภู่  ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีทหารกองประจำการกองทัพเรือเข้าร่วมงานจำนวน ๒,๐๐๐ นาย และมีทหารประจำการเข้าสมัครฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ จำนวน ๗๕๔ นาย ณ อาคารศูนย์ฝึกรวม ศูนย์บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผลัดที่ ๓/๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง