ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการแถลงข่าวงาน "เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๙ ปี"

Release Date : 02-12-2019 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการแถลงข่าวงาน "เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๙ ปี"

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานการแถลงข่าวงาน "เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๙ ปี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒