ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 25-12-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง