ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ สนามที่ ๒

Release Date : 09-01-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ สนามที่ ๒

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะคณะกรรมการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรม “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ : มรรควิถี ผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” พร้อมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ : มรรควิถี ผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” สนามที่ ๒ "อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ" ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ สนามที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง