เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

Release Date : 08-01-2020 10:21:30
เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ในการนี้มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐสภา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง