กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 08-01-2020 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานจอดรถ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓
 
   
  
  
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง