เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง พร้อมตรวจสภาพยานพาหนะ

Release Date : 08-01-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง  พร้อมตรวจสภาพยานพาหนะ

พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง  พร้อมตรวจสภาพยานพาหนะ  และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของหน่วย ณ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
  
 . 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง  พร้อมตรวจสภาพยานพาหนะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง