เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล สายวิทยาการขนส่ง

Release Date : 09-01-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล สายวิทยาการขนส่ง

พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง พร้อมตรวจสภาพยานพาหนะ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของหน่วยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล สายวิทยาการขนส่ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง